V roce 2017 se uskuteční již 9. ročník Víkendu se šeltičkou, tedy setkání majitelů a příznivců plemene šeltie. Stejně jako v minulých letech pořádáme tuto akci pod záštitou Klubu chovatelů collií a sheltií.

Naše setkání bude probíhat od čtvrtka do neděle. Termín je opět letní, letos to bude v srpnu, tedy ve druhé polovině prázdnin. Místem setkání bude v letošním roce rekreační zařízení Radost u Horního Jelení.

Program bude tradiční (agility, poslušnost, dogdancing). Zase se chceme věnovat nácviku či tréninku stopování (nebo dalším pachovým pracím - podle zájmu účastníků), čeká nás povídání o zdraví šeltií (nejen o dědičných chorobách, ale přiblížíme si nejčastější problémy u šeltiček, hygienu, krytí, porod, možná i psychiku…) a v rámci celého setkání proběhnou pro účastníky různé soutěže! Budeme doufat, že jednotlivé sporty si vezmou na starosti opět naše oblíbené výcvikářky. :-) V minulých třech letech se moc povedla dobročinná aukce, proto ji chceme zase zopakovat.

Těšíme se na viděnou se všemi známými, kamarády i novými účastníky!

Garanti akce:
Eva Vávrová, Veronika Habrová
a Petra Ocetková