V roce 2016 nás čeká již 8. ročník akce Víkend se šeltičkou, setkání majitelů a příznivců plemene šeltie. Akci stejně jako v předchozích letech pořádáme pod záštitou Klubu chovatelů collií a sheltií.

Stejně jako v předchozích dvou letech bude naše setkání probíhat od čtvrtka do neděle. Termín je opět letní, vybrali jsme již vyzkoušený poslední týden prázdnin.  Místem setkání bude v letošním roce rekreační středisko Garnataurus Kounice.

Program bude opět hodně podobný tomu, který jsme pro vás připravili  v minulých ročnících (agility, poslušnost, dogdancing). Zase se chceme věnovat nácviku či tréninku stopování (nebo dalším pachovým pracím - podle zájmu účastníků), čeká nás přednáška o rozdílu mezi anglickými a americkými šeltiemi a v závěru setkání budeme opět soutěžit! Budeme doufat, že jednotlivé sporty si vezmou na starosti opět naše oblíbené výcvikářky. :-) V minulých dvou letech se moc povedla dobročinná aukce, proto ji chceme letos zopakovat!

Po loňském úspěšném ročníku se i letos se všemi těšíme opět na viděnou!

Garanti akce:
Eva Vávrová, Veronika Habrová
a Petra Ocetková