V roce 2015 pořádaná  Klub chovatelů collií a sheltií pro majitele a chovatele šeltií již 7. ročník akce Víkend se šeltičkou.

Stejně jako vloni bude naše setkání probíhat od čtvrtka do neděle. Termín je opět letní, vybrali jsme v loňském roce vyzkoušený poslední týden prázdnin.  Místem setkání bude v letošním roce rekreační středisko Nesměř (asi 5 km od Velkého Meziříčí).

Program bude opět hodně podobný tomu, který jsme vám nabídli v minulých ročnících (agility, poslušnost, dogdancing). Zase chceme věnovat nácviku či tréninku stopování (nebo dalším pachovým pracím - podle zájmu účastníků) i přípravě na záchranářský výcvik. Budeme doufat, že jednotlivé sporty si vezmou na starosti opět naše oblíbené výcvikářky. :-) Minulý rok se moc povedla dobročinná aukce, proto ji chceme letos zopakovat!

Doufáme, že po loňském Víkendu nám zachováte přízeň a přijedete i letos. :-) Se všemi se těšíme na viděnou!

Garanti akce:
Eva Vávrová a Petra Ocetková