POSTUPOVÉ  ZKOUŠKY  Z  DOGDANCINGU

Každý závodník je povinen před prvním startem získat od pořadatele výkonnostní knížku,
do které se mu napisují ocenění na zkouškách a bodové ohodnocení za umístění na závodě.
Cena výkonnostní knížky je pro člena DDCCR 50 Kč, pro nečlena DDCCR 100 Kč.
Každý závodník je povinen předložit výkonnostní knížku při každém dalším závodě, bez ní mu nebude povolen start.

Zkoušky posuzuje klubem vyškolený rozhodčí, v divizi Tanec se psem posuzují zkoušky rozhodčí dva.
V každé ze čtyř divizí a každé ze tří úrovní je seznam cviků, které pes musí předvést v časovém limitu
stanoveném pro danou zkoušku. Cviky jsou hodnoceny body 0 - 3, přičemž při nesplnění cviku (0 bodů)
nebo nedodržení časového limitu je tým diskvalifikován. Cviky, které nejsou pro danou zkoušku předepsané,
nejsou hodnoceny. Zkoušky probíhají také jako vystoupení na hudbu,
ale psovod nemusí na zkoušku přijít v kostýmu.
Před začátkem zkoušky odevzdá psovod pořadateli hudbu a seznam cviků v pořadí,
v jakém je máte do sestavy zařazeny.

Zkoušek první úrovně se smí účastnit psi ve věku 10 měsíců,
zkoušek vyšší úrovně se smí účastnit psi staří 12 měsíců.

Každá ze čtyř divizí má tři úrovně obtížnosti. Každý tým musí nejprve začít v první úrovni
a jejím splněním se může dostat do úrovně druhé a pak třetí. V divizích se postupuje nezávisle,
pes tedy v jedné divizi muže skládat zkoušku 3. úrovně, ale v další musí opět začít na 1. úrovni.

Podle počtu bodů za jednotlivé cviky tým získává hodnocení dobře, velmi dobře nebo výborně.

Výsledky ze zkoušek jsou zapisovány do výkonnostního průkazu.
 

Seznam povinných cviků pro postupové zkoušky

1. úroveň Musical Dressage - A

časový limit: 45s - 75s
dobře: 9 - 17 bodů, velmi dobře: 18 - 23 bodů, výborně: 24 - 27 bodů

KLUS VPŘED - 2x minimálně 12 kroků psovoda, kdy pes kluše v libovolné pozici (2 prvky)
COUVÁNÍ - pes couvá minimálně 8 kroku psovoda v libovolné pozici (1 prvek)
KLUS V KRUHU - pes kluše v kruhu jedním i druhým směrem (2 prvky)
CHŮZE STRANOU - pes jde bokem v libovolné pozici 4 kroky psovoda (1 prvek)
SERPENTINY - vlnovitý pohyb obsahující minimálně 4 změny směru, pes kluše (1 prvek)
PIVOTY - minimálně 180° doleva nebo doprava v libovolné pozici (1 prvek)
CHOREOGRAFIE - načasování (1 prvek)

1. úroveň Heelwork to Music - B

časový limit: 45s - 75s
dobře: 10 - 18 bodů, velmi dobře: 19 - 24 bodů, výborně: 25 - 30 bodů

CHŮZE U NOHY - 2x minimálně 12 kroků psovoda v heel pozici (2 prvky)
KRUHOVÝ POHYB - kruh se psem u nohy v jednom i opačném směru v heel pozici (2 prvky)
PIVOTY - jedna pivota minimálně 180° se psem u nohy (1 prvek)
PRÁCE NOHOU - minimálně dva pohyby jednou packou nebo střídavě (1 prvek)
OTOČKY A TOČENÍ - 2 otočky za sebou v jednom i druhém směru (2 prvky)
SLALOM - slalom mezi nohama psovoda, osm kroků psovoda (1 prvek)
CHOREOGRAFIE - načasování (1 prvek)

1. úroveň Freestyle - C

časový limit: 45s - 75s
dobře: 10 - 18 bodů, velmi dobře: 19 - 24 bodů, výborně: 25 - 30 bodů

PRÁCE NOHOU - 4 střídavé pohyby nohou v libovolné blízké pozici (1 prvek)
OTOČKY - 2x minimálně 8 otoček za sebou, přičemž na každou stranu musí být
provedeny minimálně 4 otočky (2 prvky)
SLALOM - minimálně 8 kroků psovoda (1 prvek)
PÓZY - 2 různé pózy, kdy pes drží nezměněnou pozici minimálně 4 doby (2 prvky)
OBÍHÁNÍ - pes oběhne psovoda minimálně jedenkrát blízko psovoda v libovolném směru (1 prvek)
COUVÁNÍ - pes couvá se psovodem v libovolné pozici minimálně 4 kroky psovoda (1 prvek)
CHOREOGRAFIE - načasování a využití taneční plochy (2 prvky)

Zdroj informací: http://dogdancing.wz.cz/index.php?id=zkousky&lang=cz

...

Praktické informace pro účastníky Víkendu se šeltičkou:

- můžete se zúčastnit zkoušek s více psy, nebo s jedním psem zkusit i všechny tři zkoušky
- vzhledem k účasti pouze 1 rozhodčího je možné skládat pouze zkoušky A, B a C (viz rozpis výše)
- doporučujeme zhlédnout uvedená videa - ukázky úspěšně složených zkoušek
- nemusíte mít kostým
- je třeba si skladbu dopředu připravit a vzít si s sebou CD s vybranou hudbou
- na Víkendu je možné si připravenou skladbu vyzkoušet a konzultovat s výcvikářem DD (R.Voldánová)
- cena za jednu zkoušku bude 250 300,- (splatných na místě)

Mnohé z Vás, účastníků, jsme viděli tancovat vloni na setkání
a máte na složení zkoušek z DD veškeré předpoklady!

V případě zájmu o účast na zkouškách nebo při dalších dotazech pište na vikend.seltie@seznam.cz